Badania słuchu i dobór aparatów słuchowych

W placówce wykonujemy badania słuchu: audiometrię tonalną (audiogram) i audiometrię impedancyjną (tympanogram), a także dobieramy aparaty słuchowe… więcej

Komentarze zostały zablokowane.