Badania laboratoryjne

Oferujemy wykonywanie szerokiego zakres badań laboratoryjnych, m.in: wymazy z antybiogramem, badania krwi, pobieranie wycinków do badania histopatologicznego. Współpracujemy z partnerskim certyfikowanym laboratorium. Wprowadziliśmy nową, wygodną usługę pobierania krwi w domu pacjenta przez wykwalifikowaną pielęgniarkę.