Badania słuchu

Zapraszamy na profilaktyczne badanie słuchu wykonywane przez dyplomowanego protetyka słuchu z wieloletnim stażem. Badanie słuchu powinno wykonywać się przynajmniej raz w roku bądź niezwłocznie gdy wystąpiło pogorszenie słyszenia. Regularne, profilaktyczne badania słuchu umożliwiają wczesne wykrycie niedosłuchu oraz skuteczną reakcję leczniczą bądź rehabilitacyjną. Choć ryzyko wystąpienia niedosłuchu wzrasta z wiekiem, jednak również dzieci mogą cierpieć na tego rodzaju zaburzenia. Warunkiem prawidłowego wykonania badań słuchu jest oczyszczenie przewodu słuchowego z zalegającej woszczyny, istotnie zmniejszającej przewodnictwo powietrzne.
W placówce wykonujemy następujące badania słuchu:

Audiometria tonalna (audiogram)

Jest to badanie subiektywne (wymaga współpracy pacjenta), przy użyciu którego określa się próg słyszenia, rodzaj i głębokość upośledzenia słuchu. Badania tego nie wykonujemy u dzieci, które jeszcze nie współpracują, ponieważ w trakcie badania to pacjent naciska przycisk, kiedy usłyszy dźwięk. Lekarz, analizując wynik badania, jest w stanie określić, czy przyczyna niedosłuchu jest zlokalizowana w uchu środkowym, wewnętrznym, czy dalszych odcinkach drogi słuchowej.

Najczęstsze wskazania do wykonania badania:

 • uszkodzenie słuchu u osób narażonych w pracy na czynniki fizyczne/chemiczne uszkadzające narząd słuchu (hałas, wibracje, związki chemiczne),
 • nagła głuchota,
 • diagnostyka różnicowa niedosłuchów.

W przypadku stwierdzenia znacznego pogorszenia słuchu proponujemy protezowanie uszu w aparaty słuchowe.

Audiometria impedancyjna (tympanometria)

Jest to badanie obiektywne (nie wymaga współpracy pacjenta), nieinwazyjne i wykonywane najczęściej u dzieci. Pozwala na pomiar podatności układu przewodzeniowego ucha środkowego, ciśnienia panującego w jamie bębenkowej i odruchów strzemiączkowych. Jest to profilaktyczne i skryningowe badanie progu słyszenia; określa lokalizację uszkodzenia słuchu na poziomie ucha środkowego, wewnętrznego i nerwu słuchowego.

Najczęstsze wskazania do wykonania badania:

 • dzieci z podejrzeniem wysiękowego zapalenia ucha środkowego (najczęściej dzieci z przerośniętym migdałkiem gardłowym),
 • dorośli z podejrzeniem wysiękowego zapalenia ucha środkowego (np. w przypadku guzów nosogardła),
 • u osób mających problem z wyrównywaniem ciśnienia podczas nurkowania lub lotu samolotem,
 • diagnostyka różnicowa uszkodzeń słuchu,
 • uszkodzenia słuchu typu przewodzeniowego,
 • urazy błony bębenkowej i niewidoczne perforacje,
 • niedrożność trąbek słuchowych,
 • badanie wstępne do interpretacji emisji otoakustycznych – wykluczenie zaburzeń przewodzenia dźwięku,
 • w przypadku nurków oferujemy również dodatkowo dwa testy drożności trąbek słuchowych wykonywanych podczas tympanometrii.

Pakiet badań słuchu dla nurków

Pakiet badań ukierunkowany jest na diagnostykę niedosłuchów, które powstały w różnym mechanizmie w trakcie lub po nurkowaniu.

W skład pakietu wchodzi:

 1. Audiometria tonalna
 2. Audiometria impedancyjna
 3. Testy oceny drożności trąbek słuchowych (ETF) (ang. Eustachian Tube Function Test)

Wykonanie testu ETF bazuje na zjawisku:

 • zmniejszenia ciśnienia w jamie bębenkowej podczas przełknięcia śliny przy jednoczesnym zatkaniu nosa (próba Toynbee’go),
 • zwiększenia ciśnienia przy wykonaniu próby Valsalvy.

W trakcie wykonywania testu ETF nurek wykonuje podobne czynności jak w tracie przedmuchiwaniu uszu w trakcie zanurzania. Badanie jest istotnym elementem diagnostyki schorzeń trąbkowych.