Inhalacje AMSA

Inhalator AMSA francuskiej produkcji przeznaczony jest do leczenia schorzeń ucha środkowego, zatok przynosowych, a przede wszystkim upośledzonej drożności trąbek słuchowych. W trakcie inhalacji dochodzi do wytworzenia swoistego wibroaerozolu, który wraz z lekami podawany jest pod krótkotrwałym ciśnieniem do jamy nosa/zatok/trąbek słuchowych. Wibroaerozol powstaje w wyniku nałożenia na aerozol klasyczny fali akustycznej o częstotliwości 100 Hz. W inhalatorze AMSA nadciśnienie uruchamiane jest w momencie odruchu przełykania przez pacjenta. Przez odpowiednią silikonową końcówkę uszczelniającą nos nadciśnienie wtłacza wibroaerozol z rozpuszczonymi lekami do jamy nosa, następnie nosogardła, a docelowo do trąbek słuchowych (ucha środkowego). Powtarzanie tego procesu powoduje naturalną terapię (rehabilitację) trąbki Eustachiusza. Powinno się wykonać 5-10 cykli inhalacyjnych.

Wskazania do wykonania inhalacji AMSA:

  • wysiękowe zapalenia uszu u dzieci i dorosłych,
  • zapalenie zatok,
  • niedrożność/zapalenie trąbek słuchowych,
  • zaburzenia w wyrównywaniu ciśnienia podczas nurkowania i lotu samolotem,

Czas trwania jednego zabiegu inhalacyjnego: około 15 min.
Liczba zalecanych zabiegów: 5-10.