Dr hab. n. med. Mirosław Szczepański

Specjalista laryngolog (choroby uszu, nosa, gardła i krtani)

Umów wizytę

Jego zainteresowania kliniczne skupiają się m.in. wokół leczenia zachowawczego i operacyjnego nosa, zatok przynosowych, a także schorzeń uszu u dorosłych i dzieci. Istotną częścią działalności klinicznej jest leczenie zachowawcze i chirurgiczne problemów usznych i zatokowych u osób nurkujących – łączy tu swoją pasję z pracą zawodowa i naukową. Zajmuje się również leczeniem chirurgicznym orbitopatii tarczycowej w przebiegu choroby Graves-Basedowa, współpracując równocześnie z endokrynologami i okulistami.

Dr. Szczepański odbył szereg kursów chirurgicznych w USA, a obecnie regularnie wyjeżdża na staże do najlepszych wg rankingów uniwersytetów i klinik amerykańskich (Department of Otolaryngology, Stanford University, USA; Department of Otolaryngology, University of Pittsburgh, USA), stale podnosząc swoje umiejętności zawodowe.

W działalności naukowej koncentruje się na badaniach podstawowych i klinicznych nad immunologią przewlekłych zapaleń zatok i uszu i nowotworów z zakresu regionu głowy i szyi. Dodatkowo dr Szczepański był/jest kierownikiem kilku grantów badawczych dotyczących przewlekłych zapaleń i nowotworów, a także barotraumy uszu i zatok u nurków.

Dr Szczepański przebywał na 3-letnim stypendium w USA na Uniwersytecie w Pittsburghu (Pennsylvania), czego efektem są liczne publikacje naukowe w prestiżowych czasopismach medycznych, a także międzynarodowe współprace z lekarzami i naukowcami głównie z amerykańskich ośrodków badawczych i klinik. Za działalność naukową otrzymał szereg nagród, a jego praca doktorska została nagrodzona w 2011r. przez ówczesnego Ministra Zdrowia.

Wykształcenie

 • 1995 – 2001 — Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Wydział Lekarski

Staże zagraniczne

 • Department of Otolaryngology Head & Neck Surgery, Stanford University School of Medicine, Stanford (California), USA (06.2015)
 • Department of Otolaryngologu Head & Neck Surgery, Stanford University School of Medicine, Stanford (California), USA (02.2015)
 • Department of Otolaryngology, Division of Sino-Nasal Disorders & Allergy, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh (Pennsylvania), USA (05.2012)
 • Klinika Laryngologii, Uniwersytet Medyczny w Pradze, Czechy (02.2012)
 • Department of Otolaryngology, Division of Sino-Nasal Disorders & Allergy, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh (Pennsylvania), USA (03.2011)
 • Kurs chirurgii ucha: „Temporal Bone Surgical Dissection Course” – Department of Otolaryngology, Emory University School of Medicine, Atlanta, USA (04.2013)
 • Kurs chirurgii nosa (rynoseptoplastyk): „PENN Rhinoplasty Course” – Department of Otolaryngology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (03.2013)
 • Kurs rynologii i chirurgii podstawy czaszki: „The PENN International Rhinology and Skull Base Dissection Course” – Department of Otolaryngology, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA (03.2011)
 • Zaawansowany kurs endoskopowych operacji zatok przynosowych: „Advanced Techniques In Endoscopic Management of Sinonasal Disorders” – Sinus and Nasal Institute of Florida, St. Petersburg, USA (11.2010)

Zagraniczne stypendia i kursy naukowe

 • 3-letnie stypendium w USA (University of Pittsburgh Cancer Institute) (2006-2009)
 • Zaawansowany kurs cytofluorymetrii przepływowej – University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, USA (2007)
 • Zaawansowany kurs immunologii – American Association of Immunologists, University of Minnessota, Minneapolis, USA (07.2009)
 • Kurs prowadzenia badań na małych zwierzętach laboratoryjnych (ukończony certyfikatem i pozwoleniem) – University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh, USA (2009)

Publikacje

Rozdziały w podręcznikach:

 • Dżaman K, Szczepański M, rozdział pt.: „Powikłania chirurgii wewnątrznosowej” w podręczniku laryngologii „Chirurgia zatok przynosowych – dostępy wewnątrznosowe”. Medycyna Praktyczna, 2014;
 • Szczepański M, tłumaczenie rozdziału pt.: „Zestawienie wielkości komórek i cząsteczek. Zestawienie mas cząsteczkowych” podręcznika dla studentów pt.: „Immunology at a glance” („Immunologia w zarysie”). Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa, 2005;
 • Szczepański M, tłumaczenie rozdziału pt.: „Najważniejsze daty w historii immunologii” podręcznika dla studentów pt.: „Immunology at a glance” („Immunologia w zarysie”). Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2005;
 • Szczepański M, tłumaczenie rozdziału pt.: „Wykaz cząsteczek CD” podręcznika dla studentów pt.: „Immunology at a glance” („Immunologia w zarysie”). Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2005;

Wybrane publikacje:

 • Sumaryczny Impact Factor wszystkich publikacji IF=151; Index Hirscha=19; Liczba cytowań=1443. Stan na koniec 2016r.
 • Szczepański MJ i wsp.: „Uraz ciśnieniowy uszu i zatok przynosowych związany z nurkowaniem”. Magazyn Otorynolaryngologiczny, 2014;51(3):114-121
 • Szczepanski MJ i wsp.: „Internal Carotid Artery Aneurysm Mimicking Peritonsillar Abscess”. Case Rep Otolaryngol. 2015;2015:389298.
 • Szczepanski MJ i wsp.: „Molecular signaling of the HMGB1/RAGE axis contributes to cholesteatoma pathogenesis”. J Mol Med (Berl). 2015 Mar;93(3):305-14.
 • Szczepanski MJ i wsp.: „Elevated PRAME expression: what does this mean for treatment of head and neck squamous cell carcinoma?” Biomark Med. 2013 Aug;7(4):575-8.
 • Szczepanski MJ i wsp.: „PRAME expression in head and neck cancer correlates with markers of poor prognosis and might help in selecting candidates for retinoid chemoprevention in pre-malignant lesions.” Oral Oncol. 2013 Feb;49(2):144-51.
 • Szczepanski MJ i wsp.: „Triggering of Toll-like receptor 4 expressed on human head and neck squamous cell carcinoma promotes tumor development and protects the tumor from immune attack”. Cancer Res. 2009 Apr 1;69(7):3105-13.
 • Szczepański M i wsp.: „Assessment of expression of toll-like receptors 2, 3 and 4 in laryngeal carcinoma”. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2007 May;264(5):525-30.
 • Szczepański M i wsp.: „Toll-like receptors 2, 3 and 4 (TLR-2, TLR-3 and TLR-4) are expressed in the microenvironment of human acquired cholesteatoma”. Eur Arch Otorhinolaryngol. 2006 Jul;263(7):603-7.
 • Dzaman K, Szczepanski MJ, Molinska-Glura M, Krzeski A, Zagor M.: „Expression of the receptor for advanced glycation end products, a target for high mobility group box 1 protein, and its role in chronic recalcitrant rhinosinusitis with nasal polyps”. Arch Immunol Ther Exp (Warsz). 2015 Jun;63(3):223-30.

Pełna lista publikacji: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=szczepanski+miroslaw

Certyfikaty