mgr inż. Przemysław Zień

Dyplomowany Protetyk Słuchu

Umów wizytę

Przemysław Zień jest absolwentem Protetyki Słuchu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Protetyk Słuchu z ponad 10-cio letnim stażem w zawodzie. Stale podnoszący kwalifikacje zawodowe z zakresu Protetyki Słuchu poprzez udział w licznych szkoleniach produktowych czołowych producentów aparatów słuchowych oraz konferencjach i sympozjach branżowych. Kierownik pracowni diagnostycznych, subiektywnych i obiektywnych badań słuchu w Klinice Otolaryngologii Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w latach 2015-2016. Z zamiłowania elektronik, muzyk oraz realizator dźwięku.

Zakres zainteresowań:

  • Protezowanie niedosłuchów odbiorczych, przewodzeniowych oraz mieszanych
  • Protezowanie głuchoty częściowej oraz stromo opadających niedosłuchów
  • Diagnostyka i protezowanie Pacjentów z szumami usznymi
  • Programowanie urządzeń wspomagających słyszenie i systemów FM
  • Diagnostyka zaburzeń centralnych
  • Diagnostyka i protezowanie dzieci
  • Rehabilitacja oraz trening słuchowy